Votació Popular del Pressupost Participatiu Vila-seca 2017

Votació Popular del Pressupost Participatiu Vila-seca 2017

El proper dissabte 14 de gener de 09:00 a 20:00 hores tindrà lloc el procés de votació popular del Pressupost Participatiu Vila-seca 2017 al Centre de Formació i Ocupació «Antic Hospital» i als Centres Cívic de la Pineda i de la Plana.  Al nucli de Vila-seca el...

Avui toca ple!

Ordre del dia: 1 r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2016. 2n.- DESPATX D’OFICI. 2.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DEL NÚM. 00529 AL NUM 00600 DE 2016. 3r.- ASSUMPTES...

Assemblea d’Acció Municipal

El proper divendres 21 de d’octubre a les 19 hores celebrem assemblea oberta a la nostra seu ubicada al número 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia: 1- Aprovació acta darrera assemblea 2- Demandes veïnals 3- Donar compte de les comissions...