Seu de Vila-seca en Comú

El proper dimecres a les 19 hores celebrem assemblea ordinària a la nostra seu ubicada al número 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació acta de la darrera assemblea
2. Demandes veïnals
3. Aprovació de les mocions per iniciar cicle de negociacions
4. Dona compte de comissions i patronats
5. Avaluació assemblea general
6. Donar compte de l’ estat de la tramitació estatuts
7. Assumptes urgents
8. Precs i preguntes
9. Selecció data i lloc propera assemblea