El proper divendres 1 de juny a les 19 hores celebrem assemblea oberta a tota la ciutadania a la nostra seu ubicada al 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació acta de la darrera sessió.
2. Demandes Veïnals.
3. Aprovació mocions pel proper cicle.
4. Aprovació de la propera edició del butlletí Àgora.
5. Donar compte de la reunió amb una entitat del municipi.
6. Donar compte de la reunió amb Aturem BCN World.
7. Donar compte de la situació de la creació del Grup Motor.
8. Assumptes urgents.
9. Precs i preguntes.
10. Selecció data i lloc de la propera assemblea.