Seu de Vila-seca en Comú

El proper dimecres 23 de maig de 2018 a les 19 hores celebrem assemblea oberta a tot el veïnat del municipi a la nostra seu ubicada al 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia:

1-Aprovació acta darrera assemblea
2-Demandes veïnals
3- Proposta seguiment d’acords
4- Donar compte de l’assemblea monotemàtica 17/05/2018
5- Donar compte de les comissions i patronats
5- Aprovació sentit de vot i justificació darrer ple municipal
6- Assumptes urgents
7- Precs i preguntes
8- Selecció data de la propera assemblea