Seu de Vila-seca en Comú

El proper dissabte 21 d’abril a les 11 hores celebrem assemblea ordinària a la nostra seu ubicada al número 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia:

1- Aprovació de l’acta de la darrera sessió.
2- Demandes veïnals.
3- Dona compte comissions i patronats
4- Aprovació de les propostes de moció.
5- Aprovació dels comptes del Grup Municipal 2017.
6- Estat del tràmit estatutari.
7- Proposta de reunió amb col·lectiu.
8- Assumptes urgents.
9- Precs i preguntes.
10- Selecció data de la propera assemblea.