El proper divendres 22 de març a les 19 hores celebrarem assemblea oberta a tota la ciutadania a la nostra seu ubicada al 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació acta de la darrera assemblea
  2. Demandes veïnals
  3. Aprovació mocions proper ple municipal
  4. Assumptes sobrevinguts
  5. Precs i preguntes
  6. Selecció data i lloc de la propera assemblea