Les decisions es prenen per consens

El proper dimecres 27/02/2019 celebrem assemblea oberta a tota la ciutadania a la nostra seu ubicada al 76 del carrer de la RIera amb l’ordre del dia que indiquem a continuació:

  1. Aprovació actes de les darreres assembles
  2. Demandes veïnals
  3. Aprovació del sentit de vot del proper ple municipal
  4. Situació de VSEC respecte les eleccions municipals
  5. Assumptes urgents
  6. Precs i preguntes
  7. Selecció data de la propera assemblea