Assemblea de Vila-seca en Comú

El proper dimecres 6 de febrer a les 18:30 hores a la nostra seu celebrem assemblea ordinària a la nostra seu ubicada al 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació acta de la darrera assemblea
  2. Demandes veïnals
  3. Selecció de junta electoral
  4. Propostes de mocions pel proper cicle
  5. Assumptes sobrevinguts
  6. Torn obert de paraules
  7. Selecció data propera assemblea