El proper dimecres 24 d’octubre a les 19 hores celebrem assemblea oberta a tota la ciutadania a la nostra seu ubicada al 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació acta de la darrera sessió
2. Demandes veïnals
3. Aprovació del sentit i la justificació de vot del proper ple municipal
4. Entrega de l’esborrany del programa electoral
5. Dona compte de l’ingrés del Grup Municipal
6. Aprovació de la creació d’un grup de difusió
7. Assumptes sobrevinguts
8. Precs i preguntes