El proper dimecres 10 d’octubre a les 19 hores celebrem assemblea oberta a tota la ciutadania a la nostra seu ubicada al 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la darrera assemblea.
2.- Demandes veïnals.
3.- Aprovació propostes de mocions per iniciar cicle.
4.- Aprovació proposta d’al·legacions pel pla impuls a l’ocupació.
5.- Aprovació proposta d’al·legacions a l’esborrany del catàleg de serveis socials.
6.- Donar compte de l’estat de l’esborrany del programa electoral i el procés participatiu.
7.- Assumptes sobrevinguts.
8.- Precs i preguntes.
9.- Selecció dia i lloc de la propera.