Seu de Vila-seca en Comú

El proper divendres 14 de setembre a les 19 hores celebrem assemblea oberta a tot el veïnat del municipi a la nostra seu ubicada al 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació acta de la darrera sessió
2.- Demandes veïnals
3.- Aprovació propostes de moció
4.- Donar compte de l’estat del segell de qualitat
5.- Donar compte de l’estat del catàleg de serveis socials
6.- Donar compte de l’estat del conveni laboral de l’Ajuntament
7.- Assumptes urgents
8.- Precs i preguntes
9.- Selecció data i lloc de la propera assemblea