Seu de Vila-seca en Comú, ubicada al 76 del carrer de la Riera

El proper dimecres 14 de novembre a les 19 hores celebrarem una assemblea oberta a tot el veïnat del municipi a la nostra seu ubicada al 76 del carrer de la Riera  amb l’ordre del dia que indiquem a continuació:

1.- Aprovació de les actes de les darreres sessions.
2.- Demandes veïnals.
3.- Donar compte dels nous afiliats i afiliades al partit.
4.- Aprovació, si escau, de les propostes de moció.
5.- Donar compte de les reunions amb col·lectius municipals
6.- Assumptes urgents
7.- Precs i preguntes
8.- Selecció data i lloc de la propera assemblea