Seu de Vila-seca en Comú

El proper dilluns 20 d’agost a les 19 hores celebrem assemblea oberta a tota la ciutadania a la nostra seu ubicada al número 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la darrera sessió
2.- Demandes veïnals
3.- Donar compte de les comissions i consells rectors
4.- Aprovació de mocions per iniciar cicle de negociacions
5.- Aprovació nova edició Àgora
6.- Donar compte de l’esborrador del programa electoral
7.- Assumptes urgents
8.- Precs i preguntes
9.- Selecció data i lloc de la propera assemblea