Seu de Vila-seca en Comú

El proper divendres 20 de juliol a les 19 hores a la nostra seu ubicada al 76 del carrer de la Riera celebrem assemblea ordinària oberta a tota la ciutadania amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la darrera sessió.
2.- Demandes veïnals.
3.- Donar compte de les sessions a comissions i patronats.
4.- Aprovació de les al·legacions al reglament de participació ciutadana.
5.- Aprovació de les mocions per presentar en el ple de juliol.
6.- Donar compte de la situació dels conflictes laborals de la Xarxa Santa Tecla i de Clarosol.
7.- Proposta de creació d’un Instagram per Vila-seca en Comú.
8.- Creació de la comissió programa electoral.
9.- Assumptes urgents.
10.- Precs i preguntes.