Asamblea

El divendres 8 de gener a les 19 hores al local de VSEC del Carrer de la Riera nº76 celebrem Assemblea oberta amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació Acta Assemblea Anterior
  2. Assumptes Urgents:
    1. Proposta de Al•legacions del Grup de Treball de la Comissió de Serveis Generals i Seguretat per al Reglament Regulador de la Participació dels Regidors i Grups Municipals als Òrgans de Difusió Municipal.
  3. Resum de la reunió del Àrea de Finançament de la Comissió de Organització.
  4. Proposta de la Comissió Àgora de la tercera edició del butlletí.
  5. Trobada de En Comuns 16 de gener.
  6. Precs i preguntes.