Ordre del dia per la propera assemblea oberta de Vila-seca en Comú que es celebrarà el proper divendres, 28 d’agost a la Plaça d’Estudi a les 19h:

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2.- Acordar el procediment de redacció d’actes
3.- Resum de la reunió de la Comissió de Cooperació i Extensió
4.- Resum de la reunió de Seguiment Programàtic
5.- Organització de les carpes de la primera setmana de setembre
6.- Precs i preguntes
7.- Punts a tractar per la propera assemblea.
8.- Data i lloc per la propera assemblea de Vila-seca en Comú
Salutacions cordials
Comissió de Comunicació de VSeC
………………………………………………………………………………………………………..
Orden del día para la próxima asamblea de Vila-seca en Comú que se celebrará el próximo viernes, 28 de agosto en la Plaça d’Estudi a las 19h:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Acordar el procedimiento de redacción de actas
3.- Resumen de la reunión de la Comisión de Cooperación y Extensión
4.- Resumen de la reunión de Seguimiento Programático
5.- Organización de las carpas de la primera semana de septiembre
6.- Ruegos y preguntas
7.- Puntos a tratar para la próxima asamblea
8.- Fecha y lugar para la próxima asamblea de Vila-seca en Comú
Saludos cordiales
Comisión de Comunicación de VSeC