Asamblea2

El divendres 18 de març a les 19 hores celebrem assemblea oberta al nostre local ubicat al nº74 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Resum Sessió Ordinària Comissió Informativa Servei a les Persones.
  3. Resum Sessió Ordinària Comissió Informativa Serveis Generals.
  4. Propostes de Mocions per portar al proper Ple Municipal.
  5. Propostes de Mocions per obrir cicle de negociacions amb la resta de Grups Municipals.
  6. Assumptes Urgents.
  7. Precs i preguntes.