El proper dijous 18 de gener a les 19 hores celebrem assemblea oberta a tota la ciutadania a la nostra seu ubicada al 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia;

1.- Aprovació acta de la darrera sessió
2.- Demandes veïnals
3.- Aprovació del sentit i la justificació del proper ple municipal
4.- Aprovació de propostes de mocions
5.- Assumptes urgents
6.- Precs i preguntes
7- Selecció data de la propera assemblea