Seu de Vila-seca en Comú

El proper divendres 10 de novembre a les 19 hores celebrem assemblea oberta a tota la ciutadania de Vila-seca a la nostra seu ubicada al 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació acta de la darrera sessió
2. Demandes veïnals
3. Donar compte de les sessions a comissions i patronats
4. Aprovació proposta d’al·legacions a les ordenances fiscals
5. Propostes de mocions per iniciar cicle de negociacions
6. Assumptes urgents
7. Precs i preguntes
8. Selecció data i lloc de la propera assemblea