Seu de Vila-seca en Comú

El proper dijous 05/10/2017 a les 19 hores celebrem assemblea oberta a tota la ciutadania a la nostra seu ubicada al número 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia:

a) Aprovació acta darrera sessió
b) Demandes veïnals
c) Donar compte de comissions informatives i patronats
d) Propostes de mocions
e) Renovació contracte local
f) Modificació membres de la tresoreria
g) Assumptes urgents
h) Precs i preguntes
i) Selecció data i hora propera assemblea