Seu de Vila-seca en Comú

El proper divendres 1 de setembre a les 19 hores a la nostra seu, ubicada al número 76 del carrer de la Riera, celebrem assemblea oberta a tota la ciutadania amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació acta darrera assemblea
2.- Demandes veïnals
3.- Donar compte de les reunions a comissions i patronats
4.- Preparació de la presentació de la memòria anual
5.- Preparació del procés delieratiu per constituir-nos com a partit
6.- Assumptes urgents
7.- Precs i preguntes
8.- Selecció data de la propera assemblea