Seu de Vila-seca en Comú

El proper divendres 21 de juliol a les 18:30 celebrem assemblea oberta a tota la ciutadania a la nostra seu ubicada al número 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la darrera assemblea
2. Demandes veïnals
3. Aprovació proposta de modificacions de les Ordenances Fiscals pel 2018
4. Assumptes urgents
5. Precs i preguntes
6. Selecció data i lloc de la propera assemblea