Asamblea2

El proper divendres 5 de febrer al nostre local del carrer de la Riera número 76  celebrem Assemblea d’Acció Local amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació Acta darrera Assemblea
  2. Assumptes Urgents                                                                                                                                                                                                                                 a) Resum Reunió amb Pere Segura respecte la Fira de Música al Carrer
  3. Resum Comissió extensió i cooperació
  4. Adeqüació Local VSEC
  5. Precs i preguntes
  6. Selecció data i hora propera assemblea