El proper divendres 17 de març a les 19 hores celebrem assemblea oberta a tota la ciutadania a la nostra seu ubicada al número 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia

1-Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera sessió
2- Demandes veïnals
3- Donar compte de les reunions de comissions informatives i patronats
4- Aprovació, si escau, de les propostes de mocions pel proper cicle
5- Donar compte de l’obertura dels Sobres B de la mesa de contractació dels locals comercials annexos al parc aquàtic
6- Assumptes urgents
6.1 Donar compte de les despeses de les obres fetes al local
6.2 Donar compte de les despeses en transport
6.3 Aprovació, si escau, d’una partida pressupostària de quilometratge per reunions de treball i formacions
6.4 Donar compte del procés de creació del nou subjecte polític català
6.5 Aprovació, si escau, de la proposta d’Àgora 8ª edició
6.6 Donar compte de l’estat de l’activitat Despulla’t del Consum
7- Precs i preguntes
8- Selecció data propera assemblea