El proper dijous 26 de gener a les 19 hores celebrem assemblea oberta a tota la ciutadania a la nostra seu ubicada al número 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació acta darrera assemblea
2- Donar compte de les reunions a comissions i patronats
3- Aprovació, si s’escau, del sentit de vot i la justificació del proper ple
4- Assumptes urgents
5- Precs i preguntes
6- Selecció data de la propera assemblea