El proper divendres 18 de novembre a les 19 hores celebrem assemblea oberta a la nostra seu ubicada al número 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació acta darrera assemblea
2.- Demandes veïnals
3.- Donar compte de les comissions informatives i patronats
4.- Propostes de mocions d’altres grups municipals
5.- Assumptes Urgents
6.- Precs i preguntes
7.- Selecció data i lloc de la propera assemblea