El proper divendres 3 de febrer a les 19 hores a la nostra seu ubicada al número 76 del carrer de la Riera celebrem assemblea oberta a tota la ciutadania amb el següent ordre del dia:

1- Aprovació acta de la darrera sessió
2- Demandes Veinals
3- Aprovació del traspàs del domini y el host del web
4- Donar Compte Comissións i Patronats
5- Donar Compte Reunió Voluntaris NSP
6- Debat sobre l’us dels canals de comunicació intern
7- Assumptes Urgents
8- Selecció data propera assemblea