assemblea-general-1-750x410

El proper divendres quatre de novembre a les 19 hores celebrem assemblea oberta a tots els veïns i veïnes a la nostra seu, ubicada al 76 del carrer de la Riera, amb el següent ordre del dia.

1. Aprovació de les actes de les darreres dos assemblees
2. Demandes veïnals
3. Distribució Àgora
4. Situació del documental sobre la corrupció
5. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de diverses propostes per la millora del local
6. Quadrant neteja i obertura local al públic
7. Assumptes urgents
7.1 Propostes de mocions per iniciar cicle
8. Precs i preguntes
9. Selecció dia i hora propera assemblea