Cartel asamblea (6)

El proper dijous 8 de setembre a les 19 hores a la nostra seu ubicada al carrer de la Riera número 76 celebrem assemblea oberta amb el següent ordre del día:

1- Aprovació acta de la darrera assemblea
2- Propostes veïnals
3- Aprovació comptes 1r semestre 2016
4- Donar compte de les últimes preparacions de cara la inauguració del dia 9 de setembre
5- Selecció assistents a la reunió dels comuns del dia 10 de setembre
6- Selecció assistents a la reunió amb la Cup del Camp del 13 de setembre
7- Assumptes Urgents
8- Precs i preguntes
9- Selecció lloc i data propera assemblea