El proper divendres 10 de febrer a les 19 hores celebrem assemblea oberta a tota la ciutadania a la nostra seu ubicada al número 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia:

1- Aprovació, si escau, de les actes de les darreres dos assemblees
2- Demandes Veinals
3- Aprovació, si escau, dels comptes de 2016
4- Aprovació, si escau, de les propstes de mocions pel proper cicle
5- Presentació proposta remenjammm
6- Assumptes Urgents
7- Precs i preguntes
8. Selecció data propera assemblea