El poper divendres 17 de febrer a les 19 hores realitzem assemblea oberta a tota la ciutadania a la nostra seu ubicada al 76 del carrer de la riera amb el següent ordre del dia

1- Aprovació si escau de l’acta de la darrera assemblea
2- Demandes Veïnals
3- Donar compte de les comissions informatives
4- Situació de les propostes de mocions
5- Resum de la presentació estudi Cel Net al Morell
6- Resum del curs de formació de la llei 4/2016
7- Assumptes Urgents
8- Precs i preguntes
9- Selecció data propera assemblea