Asamblea

El proper dijous, 21 de gener de 2016 a les 19 hores al local 1 del carrer de la Riera nº76 per celebrar Assemblea d’Acció Municipal amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació acta assemblea anterior
 2. Assumptes Urgents
  • 2.1.- Resum de la reunió Comissió Cooperació i Extensió
  • 2.2.- Valoració i anàlisi de la reunió amb Barcelona en Comú.
  • 2.3.- Posicionament VSeC sobre el Pla Hidrològic de l’Ebre.
 3. Resum de la Reunió del Grup d’Acció Municipal (GAM)
 4. Precs i preguntes
 5. Selecció dia i hora propera assemblea