Asamblea2

El proper dijous 26 de maig a les 19 hores al nostre local ubicat al número 76 del carrer de la Riera celebrem assemblea oberta a tots els veïns i veïnes del municipi amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació acta darrera sessió
  2. Donar Compte de les comissions Informatives
  3. Preparació del Ple Municipal
  4. Assumptes Urgents
    1. Convocatoria GAM
    2. Posposar inauguració local
  5. Precs i preguntes
  6. Selecció dia propera assemblea