asa

El proper divendres 4 de març celebrem assemblea oberta al nostre local ubicat al número 76 del carrer de La Riera amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació acta assemblea anterior
  2. Assumptes urgents
  3. Resum reunió dels “En Comuns”
  4. Debat creació nou subjecte polític
  5. Precs i preguntes
  6. Definició data i lloc propera assemblea