Asamblea

El proper dijous 25 de febrer celebrem Assemblea d’Acció Municipal al nostre local ubicat al carrer de la Riera amb el següent ordre del dia

  1. Aprovació acta assemblea anterior
  2. Assumptes Urgents
    1. Reunió amb els en comuns a Barcelona 27 de febrer
    2. Aprovació Observatori Estadístic
  3. Resum de les Comissions Informatives
  4. Aprovació justificació de vot pel proper Ple Municipal
  5.  Precs i preguntes
  6. Aprovació data i lloc propera assemblea