asa

El proper divendres 19 de febrer a les 19 hores celebrem Assemblea d’Acció Municipal al nostre local ubicat al 76 del carrer de La Riera amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació acta darrera assemblea
  2. Assumptes Urgents
  3. Patronat de Turisme: Resum sessió ordinària del Consell Rector
  4. Comissió de Hisenda i Activitat Econòmica: Resum sessió ordinària
  5. Comissió d’Hisenda i Activitat Econòmica: Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de les ordenances fiscals per bonificar les famílies monoparentals
  6. Comissió Serveis a les Persones: Aprovació, si s’escau, de la proposta per incentivar un acord que permeti la donació d’aliments en bon estat no aptes per la venta a col•lectius amb necessitats
  7. Alcaldia: Aprovació, si s’escau, de la Proposta d’una ordenança per regular els casaments fets per l’Ajuntament de Vila-seca
  8. Precs i preguntes
  9. Selecció data de la propera Assemblea