Asamblea

El proper dijous a les 19 hores al local 1 del carrer de la Riera nº76 celebrem Assemblea d’Acció Local amb el següent ordre del dia

  1. Aprovació acta assemblea anterior
  2. Assumptes Urgents
  3. Reunió Comissió Cooperació i Extensió
  4. Reunió CUP Canonja
  5. Aprovació contingut Àgora
  6. Reunió de Seguiment Programàtic
  7. Precs i preguntes
  8. Selecció dia i hora propera assemblea