El proper dijous 09 de març a les 19 hores celebrem assemblea oberta a tota la ciutadania a la nostra seu ubicada al número 76 del carrer de la riera amb el següent ordre del dia

1- Aprovació acta darrera assemblea
2- Demandes veïnals
3- Propostes de mocions per iniciar cicle
4- Invitació a la jornada “Lluita Institucional” de Endavant 11/03/2017
5- Reunió Comuns 12/03/2017
6- Assumptes Urgents
7- Precs i preguntes