Asamblea2

El proper divendres 11 de març a les 19 hores celebrem Assemblea d’Acció Local al nostre local ubicat al nº76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació acta assemblea anterior
  2. Comissió Organització: Resum financer 2015
  3. Comissió Cooperació i Extensió: Resum darrera reunió
  4. Comissió Àgora: Proposta del contingut de la 3 edició
  5. Jornada Els Comuns a LLeida 12/03/2016
  6. Assumptes urgents
  7. Precs i preguntes