Seu de Vila-seca en Comú

El proper divendres set de juliol celebrem assemblea oberta a tota la ciutadania a la nostra seu ubicada al número 76 del carrer de la Riera amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació acta darrera sessió
2. Demandes veïnals
3. Propostes mocions proper cicle
4. Proposta CUP del Camp
5. Demanda cessió de local
6. Assumptes urgents
8. Selecció data i lloc propera assemblea