El dijous 15 de juny a les 19 hores serem a la Plaça de Sant Joan del barri de la Plana per celebrar assemblea oberta a tota la ciutadania amb el següent ordre del dia

1. Aprovació acta darrera assemblea
2. Demandes Veïnals
3. Donar compte 1ª Trobada Internacional Municipalista
4. Pluja d’idees sobre propostes de millora
5. Precs i preguntes
7. Selecció data y hora propera assemblea