Ordre del dia per la propera assemblea oberta de Vila-seca en Comú que es celebrarà el proper divendres, 4 de setembre a la Plaça d’Estudi a les 19h:

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2.- Resum de la reunió de la Comissió d’Anàlisi Social i Polític
3.- Valoració de la paradeta de dijous al Mercat
4.- Format de memòria anual
5.- Presentació del document de seguiment programàtic
6.- Precs i preguntes
7.- Punts a tractar per la propera assemblea.
8.- Data i lloc per la propera assemblea de Vila-seca en Comú

Salutacions cordials
Comissió de Comunicació de VSeC

………………………………………………………………………………

Orden del día para la próxima asamblea de Vila-seca en Comú que se celebrará el próximo viernes, 4 de septiembre en la Plaça d’Estudi a las 19h:

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Resumen de la reunión de la Comisión de Análisis Social y Político
3.- Valoración de la carpa del jueves en el Mercadillo
4.- Formato de la memoria anual
5.- Presentación del documento de seguimiento programático
6.- Ruegos y preguntas
7.- Puntos a tratar para la próxima asamblea
8.- Fecha y lugar para la próxima asamblea de Vila-seca en Comú