Instal·lacions del Síndic de Greuges a Barcelona

La signatura del conveni té com a objectiu intensificar la col·laboració per la defensa dels drets locals i reforçar els mecanismes d’atenció i de supervisió en l’àmbit municipal. El Síndic ha signat un total de 32 convenis amb ajuntaments. El primer amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el darrer amb el de Santa Perpètua de Mogoda.

Hem arribat a un acord amb el Síndic de Greuges de Catalunya per proposar la signatura d’un conveni de col·laboració per millorar l’atenció i potenciar la defensa dels drets de les persones del municipi de Vila-seca. Amb aquest conveni, ambdues institucions enfortirien el grau de col·laboració. La proposta es presentarà el proper divendres a la sessió plenària de l’Ajuntament de Vila-seca corresponent al mes d’octubre.

Amb l’adopció del conveni, el Síndic incrementarà les visites a Vila-seca per atendre els veïns de primera mà. També es comprometrà a trametre a l’Ajuntament un informe anual que reculli la situació de les queixes gestionades referents al municipi i una estadística de les consultes provinents de persones i entitats de Vila-seca que hagi atès el Síndic. D’altra banda, el Síndic també podrà assistir a un plenari municipal per exposar i debatre l’informe esmentat.

Les dues institucions també es comprometrien a donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic que afectin competències municipals. Amb aquesta finalitat, el Síndic podrà desplaçar-se al municipi per comprovar sobre el terreny l’abast d’una queixa. També podrà traslladar a Vila-seca els assessors que consideri adequats perquè s’entrevistin amb les persones o les entitats que ho sol·licitin i l’Ajuntament ha de facilitar-los un espai.

Per la seva banda, l’Ajuntament, amb la signatura del conveni, haurà de crear sistemes per divulgar la figura del Síndic, com ara editar un díptic sobre les diferents vies d’accés a la institució perquè la població de Vila-seca en sigui coneixedora.

Des de Vila-seca en Comú ens mostren molt satisfets amb el paper del Síndic de Greuges com a defensor del poble. De fet, és oportú destacar que hem hagut de recòrrer de manera satisfactòria al síndic en diverses ocasions per garantir el dret dels diferents Grups Muncipals a fer ús dels mitjans de comunicació local. Per aquest motiu, ens mostren agraïts amb la bona predisposició de l’ens que en tot moment s’ha mostrat favorable a l’establiment del conveni de col·laboració singular amb l’Ajuntament de Vila-seca.

Publicat a:
Diari de Tarragona
La Ciutat de Tarragona