SOS Menjadors

Des de Vila-seca En Comú ens sumem a la proposta de Coordinadora SOS Menjadors Escolar Públics i presentarem en la sessió plenària del proper divendres la seva moció per encetar un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l’espai del migdia als centres educatius de titularitat pública.

La proposta del nou Decret de menjadors que està elaborant el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es limita a regular el sistema d’externalització dels menjadors a través de concursos públics, deixant fora la capacitat del centre de decidir autònomament la gestió del temps del migdia.

Volem un espai de migdia d’accés universal i, per tant, també gratuït, però no obligatori. Una aposta clara per facilitar el dret a l’educació pública sense copagaments, on l’alimentació a càrrec de l’administració sigui veritablement de qualitat i garantint l’atenció educativa.