El Circ dels Somnis va ser reubicat a terra ferma

L’Ajuntament està obligat per la Generalitat a realitzar un Pla d’aquest tipus. A més a més, en els darrers anys han ocorregut diferents incidències que han posat en perill a la ciutadania, cosa que fa imprescindible la seva confecció.

Des del Grup Municipal de Vila-seca en Comú hem anunciat que en el Ple Municipal del proper divendres presentarem una proposta per demanar la realització d’un Pla Municipal per Risc de Vent. L’Ajuntament està obligat a realitzar-ho atès que el Pla Especial d’Emergències per Risc de Vent a Catalunya -VENTCAT- especifica una sèrie de municipis obligats a realitzar un Pla d’Actuació per Risc de Vent entre els quals és el municipi de Vila-seca com a conseqüència de superar el llindar de 20.000 habitants.

L’objectiu del pla és establir l’estructura de resposta, l’operativa i els procediments necessaris per gestionar qualsevol emergència associada al risc de vent, amb la finalitat de minimitzar aquest risc i garantir la seguretat de les persones i la protecció dels béns, infraestructures i el medi ambient.

Més enllà de la obligatorietat legal, cal realitzar un Pla d’Actuació Municipal per Risc de Vent atès que fa anys que el municipi pateix infortunis com a conseqüència de l’acció del vent, cosa que fa imprescindible prendre mesures al respecte. A tall d’exemple fa tres anys va caure, per culpa del fort vent, una torre de llum de l’estadi municipal mentre jugaven infants. Així mateix, l’any passat es va retirar d’urgència l’envelat com a conseqüència de la forta ventada. Finalment, fa uns dies el vent va incidir negativament en la Festa Major d’Hivern obligant a reubicar una carpa de circ imprudentment ubicada al vell mig de la Plaça de la Riera sense un anclatge suficientment ferm.

MOCIÓ PER REALITZAR UN PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER RISC DE VENT.

Notícia publicada a:
Diari La Ciutat de Tarragona
Tarragona Diari.cat
Infocamp.cat